Informace k hodnocení obchodu a produktů

Naši zákazníci mohou hodnotit obchod či zakoupené produkty po obdržení emailu s výzvou k hodnocení, který je odesílán po vyřízení objednávky. Zákazníci v tu dobu již mají zboží fyzicky u sebe a mohou tak poskytnout relevantní hodnocení produktu i spokojenosti s nákupem v našem internetovém obchodě eshop.machmotors.cz. Webové rozhraní internetového obchodu však umožňuje udělit hodnocení obchodu i ostatním zákazníkům, kteří internetový obchod navštíví. Tato hodnocení jsou však důkladně kontrolována a revidována.

 

HODNOCENÍ OBCHODU

 • hodnocení obchodu je na základě odeslaného emailu s výzvou k hodnocení, v našem administrativním systému automaticky spárováno s číslem objednávky, jménem a příjmením zákazníka, IP adresou a datumem a časem odeslání hodnocení. Tímto způsobem lze okamžitě ověřit, že hodnocení udělil zákazník, který v našem internetovém obchodě skutečně nakoupil. Takové hodnocení je automaticky ihned viditelné

 • v případě, že by hodnocení udělil zákazník bez toho, aby obdržel email s výzvou k hodnocení (není napárované číslo objednávky), ověříme, zda datum a čas hodnocení produktu, jméno a příjmení zákazníka a případně IP adresa odpovídají údajům v přehledu našich objednávek. V případě, že není možné na základě dostupných informací ověřit, že hodnocení udělil skutečně zákazník, který v našem internetovém obchodě nakoupil, je u takového hodnocení vypnuta viditelnost a na našich stránkách se tedy nebude zobrazovat

 • zákazník při hodnocení může a nemusí uvést své jméno, příjmení, emailovou adresu a textové hodnocení

 • při hodnocení obchodu zákazník uděluje hvězdičky (1 - nejmenší spokojenost, 5 - největší spokojenost), dále může nebo nemusí uvést textové hodnocení

 • administrátor internetového obchodu může k hodnocení udělit komentář

 • celkové hodnocení je počítáno automaticky aritmetickým průměrem

 

HODNOCENÍ PRODUKTŮ

 • hodnocení produktů funguje na podobném principu jako hodnocení obchodu. Zákazník může ohodnotit produkt na základě zaslaného emailu s výzvou k hodnocení

 • stejné hodnocení může k produktu udělit i jiný návštěvník eshopu na základě např. sympatií k produktu nebo jeho předchozí zkušenosti s nákupem

 • při hodnocení produktu uděluje zákazník hvězdičky (1 - nejmenší spokojenost, 5 - největší spokojenost)

 • hodnocení produktu není viditelné ihned, ale podléhá autorizaci ze strany administrátora. Při autorizaci administrátor zkontroluje, zda bylo hodnocení navázáno na konkrétní objednávku a je tedy možné jej považovat za objektivní. V případě, že ano, dojde ze strany internetového obchodu k autorizaci a hodnocení se zobrazí u produktu. V opačném případě nebo v případě, že není možné ověřit objektivitu hodnocení vzhledem k objednávce, není takové hodnocení zautorizováno a zobrazeno.

 • celkové hodnocení produktu je počítáno automaticky aritmetickým průměrem